I debat ‘Catalunya Social: ‘Crisi, empobriment i persones sense llar’

24/03/14

I debat ‘Catalunya Social: ‘Crisi, empobriment i persones sense llar’

08/04/2014.- La Taula del Tercer Sector presenta un plec de mesures per prevenir el sensellarisme a Catalunya.