II Debat Catalunya Social: 'Nova pobresa i renda mínima d'inserció'

13/05/14

II Debat Catalunya Social: 'Nova pobresa i renda mínima d'inserció'

L’informe analitza la ineficiència actual del sistema de RMI vigent a Catalunya davant la irrupció d’una nova pobresa amb la crisi econòmica, i proposa que la RMI sigui l’embrió d’un nou mecanisme de garantia i complement de rendes a Catalunya que doni resposta a la situació de desprotecció social que afecta milers de famílies.