III Debat 'Catalunya social': 'Drets Humans i polítiques de drogues: noves propostes de regulació'

10/06/14

III Debat 'Catalunya social': 'Drets Humans i polítiques de drogues: noves propostes de regulació'

Les entitats socials demanen un model basat en l'atenció integral i centrada en la persona. Un model en que la mediació, les penes alternatives i la reducció de danys tinguin paper destacat.