Monoparentalitat femenina i pobresa. Gènere, soledat i conciliació, l'arrel del problema.

23/10/18

Monoparentalitat femenina i pobresa. Gènere, soledat i conciliació, l'arrel del problema.

L'informe de la Taula del Tercer Sector aborda l'origen de les famílies monoparentals, els diferents perfils (circuits d'entrada i sortida) i analitza en xifres la situació de les famílies monoparentals a Catalunya en diversos aspectes: habitatge, treball, salut, soledat i xarxa social, migració i repercussió en la vida dels infants.