Jornada 'Treball i habitatge: dues causes d'exclusió social Jornada de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió'

04/06/15

Jornada 'Treball i habitatge: dues causes d'exclusió social Jornada de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió'

L'Agència d'Habitatge de Catalunya i la Taula del Tercer Sector van organitzar aquesta jornada el 4 de juny a la Biblioteca Francesca Bonemaisson.