Noticies i activitats de la categoria: ASSEMBLEA TAULA TERCER SECTOR

Validats els informes de gestió, la previsió de tancament de 2018 i el pla d’actuació i pressupost per al 2019.

L’Assemblea General elegeix Francina Alsina com a presidenta de la institució.

Representants de les 32 entitats membres van participar a l’Assemblea.

Representants de les 32 entitats membres de la Taula del Tercer Sector van participar a l’Assemblea General.