Noticies i activitats de la categoria: CENTRES ESPECIALS DE TREBALL

A Catalunya hi ha 207 centres especials de treball on hi treballen 15.051 persones.

 

Per preservar el model actual i afrontar l’increment del Salari Mínim