Noticies i activitats de la categoria: COVID-19

Treballa per assegurar el dret a l’alimentació de 113.000 persones a les quals s’hi sumen de noves.

Segons un estudi de la Pere Tarrés sobre qualitat de vida.

Tot i estar autoritzades, les persones amb discapacitat intel·lectual són insultades i increpades.

Les mesures de contractació pública posen en risc la sostenibilitat de les entitats i els llocs de treball. 

La xarxa de lluita contra la pobresa ha fet una enquesta a entitats socials de tot el territori espanyol.

Posa en marxa la campanya solidària 'Un estiu per a tothom' perquè ningú en quedi al marge.

De manera presencial o telemàtica, com projectes residencials o distribució d’aliments.

Fa difusió d'iniciatives de participació i solidaritat amb persones en situació de vulnerabilitat.

Són consells adreçats a la ciutadania i organismes que volen acollir iniciatives de participació

Pàgines