Noticies i activitats de la categoria: DOSSIER DEL MES

'LGBTI-fòbia entre infants i adolescents'

Dossier 'Crisi empobriment i persones sense llar' presentat el 8 d'abril.

'Joves extutelats: el repte d’emancipar-se avui'.

'Accessibilitat i disseny inclusiu: passat, present i futur'

'La cronicitat: una reforma clau per al nostre sistema de protecció social'

'Present i futur dels Centres Espcials de Treball (CET)'.

Dossier 'Imposició i equitat'. Com i en què hauria de millorar el nostre sistema impositiu per reduir les desigualtats i lluitar contra la pobresa?