Noticies i activitats de la categoria: ECONOMIA SOCIAL

L’AESCAT, de la qual la Taula n’és membre, impulsa un procés de reflexió per establir les bases del document.

Carles Puigdemont va presidir l’acte de presentació.

Puigdemont i Pissarello han presidit la presentació.

La Taula del Tercer Sector n’és una de les organitzacions impulsores i fundadores, juntament amb quatre més.

L’Ajuntament presenta un pla, que també inclou crear un centre municipal d'innovació socioeconòmica.

Publicat en el butlletí d ela Direcció General d'Economia Social.

En la edición del año pasado se  inscribieron 207 empresas, y este año se ha llegado a las 289. El número de entidades sociales también ha aumentado de manera significativa, de las 62 a las 163.

En l’edició de l’any passat s’hi van inscriure 207 empreses, i enguany s’ha arribat a les 289. El nombre d’entitats socials també ha augmentat de manera significativa, de les 62 a les 163

Ahora también podrán acceder todas las asociaciones y fundaciones inscritas en el registro del Departamento de Bienestar Social y Familia.

Un total de 184 entidades y empresas sociales  han expuesto sus propuestas, los días 26 y 27 de octubre.

Pàgines