Noticies i activitats de la categoria: ENTREVISTA DEL MES

“Queremos que los equipamientos respondan a la vocación de servicio a los barrios sin ningún ánimo de lucro”

“Volem que els equipaments responguin a la vocació de servei als barris sense cap ànim de lucre”

“Nos hace falta más reconocimiento y apoyo en nuestro esfuerzo para combatir la pobreza”

“Ens cal més reconeixement i suport en el nostre esforç per combatre la pobresa”

“A Europa les societats civils són molt més actives en el proveïment d’habitatge assequible”

“Hem de fer més visible l’acció transformadora del Tercer Sector Social, en lloc de la pal·liativa”

“Volem que Catalunya sigui un país lliure de desnonaments, de talls de subministraments i de deutes de per vida”

“A través de la factura eléctrica todos los franceses contribuimos al fondo contra la pobreza energética”

“A través de la factura elèctrica tots els francesos contribuïm al fons contra la pobresa energètica”

"Este año licitaremos los proyectos que harán posible cerrar la Modelo el 2017”.

Pàgines