Noticies i activitats de la categoria: ENTREVISTA DEL MES

“Enguany licitarem els projectes que faran possible tancar la Model el 2017”

“Tener un sistema de concertación propio para los servicios sociales es hoy una posibilidad real y tendría aspectos muy positivos”

“Tenir un sistema de concertació propi per als serveis socials és avui una possibilitat real i tindria aspectes molt positius”

“Defendemos que Catalunya establezca en medio plazo una prestación de 100 € para los niños en situación de pobreza”

“Defensem que Catalunya estableixi a mig termini una prestació de 100 € per als infants en situació de pobresa”

“Hem d'empoderar més a la societat civil i al Tercer Sector europeus"

“En l’àmbit de l’habitatge social necessitàvem un salt d’escala, perquè les entitats estem sobrepassades”

“Las políticas y servicios de emancipación para jóvenes *extutelats son claramente insuficientes"

“Les polítiques i serveis d’emancipació per a joves extutelats són clarament insuficients”

“Les polítiques i serveis d’emancipació per a joves extutelats són clarament insuficients”

Pàgines