Noticies i activitats de la categoria: ÈTICA I BON GOVERN

Imatge de la portada del codi ètic

Ha de vetllar perquè l’ètica i el bon govern estiguin en la gestió de l'entitat i la relació amb altres agents.