Noticies i activitats de la categoria: HABITATGE

100 entitats socials formen part de la Xarxa de pisos d'Inclusió.

La Taula del Tercer Sector ha propiciat aquesta reflexió conjunta amb un curs al CCCB, els passats 7 i 8 d’octubre, i amb un debat ‘Catalunya Social’ a l’Ateneu Barcelonès, el passat 14 d’octubre.

El curs ha comptat amb més de 130 alumnes.

El curs tindrà lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

En un informe, en el que ha col.laborat la Taula del Tercer Sector, analitza l'impacte de la crisi immobiliària espanyola sobre els col·lectius més vulnerables.

És una qüestió de responsabilitats del govern de garantir drets humans bàsics, inclòs el dret a un habitatge adequat.

El 2013 els bancs es van quedar 39.000 primers habitatges de famílies que no podien pagar la hipoteca. També van baixar les dacions en pagament.

L’Ajuntament traspassarà 100 M€ al Patronat Municipal de l’Habitatge, després de tancar amb superàvit l’exercici 2013.

Destina 7 M€ a una nova línia de subvencions per pagar el lloguer o bé la hipoteca, que arribarà a unes 4.000 famílies.

Pàgines