Noticies i activitats de la categoria: HABITATGE

El Govern català confirma que també està ultimant un nou impost als pisos buits, que considera que pot ser més eficaç que les multes.

La mano dura con las familias que no pueden pagar, y un mantenimiento deficiente de los edificios, principales riesgos de pasar los pisos a manos privadas.

 

La Fundació Mambré també participa en l’acord, que oferirà un acompanyament social intensiu a les famílies. Els pisos seran gestionats per la Fundació Foment de l’Habitatge Social.

La mà dura amb les famílies que no poden pagar el rebut, i un manteniment deficient dels edificis, principals riscos de passar els pisos a mans privades.

Es podrien arribar a vendre 14.000 pisos de lloguer.

La Casa de les Idees ha estat un procés pioner a Barcelona en què durant uns mesos nombrosos veïns de la ciutat han plantejat un centenar de projectes per fer front a la problemàtica actual de l'habitatge.

Posicionamient de les organitzacions socials davant la reforma del mercat de lloguer.

 

La delegació de la Taula del Tercer Secor que va recollir el premi estava encapçalada per la presidenta de la institució, Àngels Guiteras.

El Fondo Social de Vivienda disposa ja de 931 habitatges a Catalunya.

El dossier també inclou un seguit de propostes de com s’hauria d’articular un parc d’habitatges de lloguer social al nostre país.

Pàgines