Noticies i activitats de la categoria: INFÀNCIA

En una jornada demana reformes del marc jurídic i constitucional amb aquest objectiu.

La valoració del preu no podrà superar el 35% de la puntuació, i s’obliga la subrogació de plantilla o la millora de salaris.

És imprescindible inscripció prèvia.

La PINCAT està fent una ronda de reunions amb els grups parlamentaris.

Hi van participar unes 90 persones.

Anna Suñer, nova coordinadora de la Plataforma d’Infància de Catalunya – PINCAT.

Sería de 2.500 euros anuales, para cubrir el 50% del coste de la crianza.

Seria de 2.500 euros anuals, per cobrir el 50% del cost de la criança.

El Presidente Artur Mas lo inauguró el 9 de marzo. Ocupa una antigua escuela y atenderá a 400 niños, jóvenes y familias vulnerables. 

El President Artur Mas el va inaugurar el 9 de març. Ocupa una antiga escola i atendrà 400 infants, joves i famílies vulnerables.

Pàgines