Noticies i activitats de la categoria: INFÀNCIA

Defensa la necessitat d’incrementar la inversió pública en infància.

Los hijos de familias con bajos ingresos hacen un 30% menos de actividades extraescolares que el resto. La PINCAT ha colaborado en el informe.

Els fills de famílies amb baixos ingressos fan un 30% menys d'activitats extraescolars que la resta. La PINCAT ha col·laborat en l'informe.

Consulta el programa de la jornada del proper 3 de juliol.

Constata les desigualtats socials existents en l’accés a les activitats i les desigualtats territorials en la provisió.

El objetivo es conseguir un millón de euros en Cataluña, para distribuir 100.000 ayudas alimentarias para niños durante este año.

L’objectiu és aconseguir un milió d’euros a Catalunya, per distribuir 100.000 ajuts alimentaris per a infants durant aquest any. 

Hi varen participar una trentena de persones representants de les entitats membres de la PINCAT.

La Plataforma de Infancia (PINCAT) de la Taula del Tercer Sector participará en sus grupos de trabajo.

Desplegarà els objectius del Pacte per la Infància i coordinarà les polítiques d'infància de les diverses Administracions. La Plataforma d'Infància (PINCAT) de la Taula del Tercer Sector participarà als seus grups de treball.

Pàgines