Noticies i activitats de la categoria: LICITACIÓ

L’estudi pretén revisar les actuals vies de finançament per garantir la continuïtat dels que són imprescindibles.

La Taula necessita elaborar una proposta de bases per a una possible legislació del sector social a Catalunya.