Noticies i activitats de la categoria: POBRESA ENERGÈTICA

La Taula del Tercer Sector adverteix que la Llei és plenament vigent.

Recorda a les companyies la prohibició de tallar la llum o el gas als consumidors vulnerables.

Recorda a les empreses subministradores que la Llei 24/2015 prohibeix fer talls a famílies en situacions vulnerables.

El llibre inclou articles dels principals referents en pobresa energètica de Catalunya

Demana que Gas Natural compleixi la Llei 24/2015.

Perquè s’adequa millor al perfil de les famílies que pateixen pobresa energètica

Constata la incompatibilitat entre l’interès econòmic de les empreses i l’interès general.

Adreça un plec de preguntes als grups parlamentaris perquè li traslladin al Sr. Rafael Villaseca, conseller delegat de Gas Natural Fenosa que demà compareix al Parlament.

Totes les Administracions pacten un protocol comú que fixa els criteris i procediments per aplicar la Llei 24/2015.

Pàgines