Noticies i activitats de la categoria: POBRESA ENERGÈTICA

Constata la incompatibilitat entre l’interès econòmic de les empreses i l’interès general.

Adreça un plec de preguntes als grups parlamentaris perquè li traslladin al Sr. Rafael Villaseca, conseller delegat de Gas Natural Fenosa que demà compareix al Parlament.

Totes les Administracions pacten un protocol comú que fixa els criteris i procediments per aplicar la Llei 24/2015.

El convenielimina les excuses perquè les companyies compleixin la  Llei.

L’augment del preu de l’electricitat pot provocar noves situacions de vulnerabilitat energètica.

Un jutge qüestiona l'obligació de les companyies de comunicar els talls als serveis socials.
 

La Taula del Tercer Sector va organitzar-lo conjuntament amb ajuntaments i Diputació.

També participarà en un grup de treball impulsat pel Govern per modificar el Bo Social.

Illa denúncia que "no hi ha excuses per aplicar la Llei".

Pàgines