Noticies i activitats de la categoria: REFUGIATS

Actualment disposa de 516 places a Catalunya per acollir-les

Se situa a la cua dels Estats de la UE en el compliment de les quotes d’acollida

La seva campanya #ObreElsUlls alerta sobre la situació dels refugiats.

 

Suposa un gir radical a la política migratòria de la UE i vulnera els convenis internacionals de protecció dels refugiats de guerra.

L’acord entre la UE i Turquia vulnera els convenis internacionals.

Almenys 10.000 infants immigrants han desaparegut només arribar a Europa.

És imprescindible inscripció prèvia.

Participa en l’òrgan de coordinació creat pel Govern, i fa una crida al compromís de les institucions i la societat catalana.

Participa en l’òrgan de coordinació creat pel Govern, i fa una crida al compromís de les institucions i la societat catalana.