Defensa dels drets socials

Els drets socials són aquells que han de garantir a la ciutadania la integració a la societat i a rebre béns públics. A diferència dels drets individuals (com el dret a la vida, al vot, a la llibertat de pensament, a l'associacionisme...) en que l’Estat ha de procurar tan sols no impedir la seva aplicació, els drets socials són aquells que requereixen d’un paper actiu per part dels governs mitjançant polítiques distributives dels recursos econòmics i d’acció social.

Defensem que els drets socials van més enllà de la subsistència, ja que requereixen de persones actives i implicades amb la millora del seu entorn i en l’objectiu de crear una societat més justa.

A la Taula d’entitats del Tercer Sector Social centrem els esforços en la defensa de drets socials com: