Recursos per entitats

11/12/12
'Seguiment del desplegament de la Llei de Dependència - Novembre 2012'

Històric i evolució de les dades de la dependència a Catalunya.

20/11/12
Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España (2012)

L'Anuari del Tercer Sector d'Acció Social d'Espanya 2012 està publicat per la Fundació Luis Vives. Aquesta publicació ofereix les dades més rellevants del sector en relació al tipus d'entitats, volum d'ingressos, camps d'actuació, recursos humans, finançament... del Tercer Sector Social a Espanya.

25/10/12
Propostes eleccions autonòmiques 25 de novembre 2012 'Prioritzar la inversió social'

La Taula del Tercer Sector va fer públic hel document ‘Prioritzar la inversió social’, que inclou una valoració de legislatura 2012-2012, i una trentena de propostes adreçades als partits polítics en vistes eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012. El document inclou propostes encaminades a millorar tant les polítiques socials com la relació de les Administracions amb el Tercer Sector.

10/09/12
'Discapacidades e Inclusión social'

El present estudi mostra un panorama actualitzat de la població amb discapacitat a Espanya i de la seva evolució en la darrera dècada. S'analitzen els factors desencadenants i les formes de tractament, així com la inserció dels que pateixen discapacitat en els àmbits de l'educació, la familía, les relacions socials, la feina o l'accés a les polítiques públiques.

12/04/12
'Seguiment del desplegament de la Llei de Dependència - Primer Trimestre 2012'

Històric i evolució de les dades de la dependència a Catalunya.

Pàgines