Recursos per entitats

25/10/12
Propostes eleccions autonòmiques 25 de novembre 2012 'Prioritzar la inversió social'

La Taula del Tercer Sector va fer públic hel document ‘Prioritzar la inversió social’, que inclou una valoració de legislatura 2012-2012, i una trentena de propostes adreçades als partits polítics en vistes eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012. El document inclou propostes encaminades a millorar tant les polítiques socials com la relació de les Administracions amb el Tercer Sector.

06/04/12
Propostes d’actuació per a una millor coordinació entre els àmbits d’acció social i salut amb persones en situació de sense llar, problemes de drogodependències o problemes de salut mental. La perspectiva dels professionals de la salut.

Aquest informe és fruit del seminari "Coordinació entre el àmbits d’acció social i de salut", per debatre amb professionals de la Salut els dèficits actuals en la coordinació entre aquests dos àmbits en tres col.lectius: les persones sense sostre, amb malaltia mental i les drogodependents. El seminari era la continuació d’un estudi dut a terme per la Taula del Tercer Sector l’any 2011 sobre aquesta temàtica a partir d’entrevistes a professionals de l’àmbit de l’acció social. Com en l’estudi inicial, la coordinació d’aquest nou seminari va ser encarregada a la Fundació Sant Joan de Déu.

20/10/11
Propostes eleccions generals 2011 - 'Preservar la cohesió social'

La Taula del Tercer Sector publica el document ‘Preservar la cohesió social’ on es recullen 25 propostes adreçades als partits polítics perquè les puguin incloure en els seus programes electorals de les  eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Les propostes corresponen a matèries de competència estatal en relació a les polítiques socials, econòmiques, d’ocupació i d’habitatge.

08/10/11
Anuari 2011 del Tercer Sector de Catalunya

L’Anuari 2011 del Tercer Sector Social, amb un enfocament qualitatiu, presenta els principals reptes de les organitzacions socials catalanes en el moment present: prioritzar els camps d’actuació per afrontar la limitació de recursos, reforçar el treball en xarxa, augmentar la implicació de la base social, integrar nous perfils de voluntariat, consolidar el desenvolupament professional dels equips, mostrar el valor afegit del sector, consolidar la vertebració i millorar la relació amb l’Administració i els altres agents socials.

13/07/11
'Millorar la coordinació social i sanitària'

L’àmbit social i de la salut tenen una naturalesa diferent, però estan íntimament interelacionats ja que les condicions de vida de la població determinen l’estat de salut de les persones. Aquest dossier presenta propostes d’actuació per a una millor coordinació entre els àmbits d’intervenció social i sanitària.

Pàgines