Recursos per entitats

02/07/13
Nota de premsa: La Taula del Tercer Sector presenta 12 propostes d'actuació al President Mas.

Les propostes se centren en temes com la Renda Mínima d’Inserció, la llei de la  Dependència, els Centres Especials de Treball, les polítiques d’accés a l’habitatge, l’atur  juvenil o les beques escolars, entre altres.

16/05/13
'Estratègies de lluita contra l’estigma en salut mental'

Aquest dossier pretén explicar què és l’estigma en salut mental, com actua com a mecanisme d’exclusió social, així com mostrar les principals estratègies per combatre’l.

20/11/12
Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España (2012)

L'Anuari del Tercer Sector d'Acció Social d'Espanya 2012 està publicat per la Fundació Luis Vives. Aquesta publicació ofereix les dades més rellevants del sector en relació al tipus d'entitats, volum d'ingressos, camps d'actuació, recursos humans, finançament... del Tercer Sector Social a Espanya.

25/10/12
Propostes eleccions autonòmiques 25 de novembre 2012 'Prioritzar la inversió social'

La Taula del Tercer Sector va fer públic hel document ‘Prioritzar la inversió social’, que inclou una valoració de legislatura 2012-2012, i una trentena de propostes adreçades als partits polítics en vistes eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012. El document inclou propostes encaminades a millorar tant les polítiques socials com la relació de les Administracions amb el Tercer Sector.

06/04/12
Propostes d’actuació per a una millor coordinació entre els àmbits d’acció social i salut amb persones en situació de sense llar, problemes de drogodependències o problemes de salut mental. La perspectiva dels professionals de la salut.

Aquest informe és fruit del seminari "Coordinació entre el àmbits d’acció social i de salut", per debatre amb professionals de la Salut els dèficits actuals en la coordinació entre aquests dos àmbits en tres col.lectius: les persones sense sostre, amb malaltia mental i les drogodependents. El seminari era la continuació d’un estudi dut a terme per la Taula del Tercer Sector l’any 2011 sobre aquesta temàtica a partir d’entrevistes a professionals de l’àmbit de l’acció social. Com en l’estudi inicial, la coordinació d’aquest nou seminari va ser encarregada a la Fundació Sant Joan de Déu.

Pàgines