Recursos per entitats

06/06/11
Propostes als pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va presentar un document on analitza els pressupostos 2011 de la Generalitat de Catalunya. Aquest document presenta 11 propostes d'esmenes adreçades als grups parlamentaris. El document se centra en els programes més socials dels pressupostos, que abasten fins a 6 departaments diferents. Entre les esmenes presentades n’hi ha referents a l’ajut d’infants a càrrec, dependència moderada, ajuts a persones amb discapacitat, Renda Mínima d’Inserció, ajuts de lloguer, salut mental i addiccions, beques de menjador.... El document també fa una anàlisi exhaustiva del pressupost de Benestar i Família.

10/05/11
Propostes Eleccions municipals 2011

El 2 de maig de 2011 la Taula del Tercer Sector va presentar davant als partits polítics el document ‘Pobles i ciutats sense pobresa ni exclusions’ en vistes a les eleccions municipals del 22 de maig.

L’acte-debat celebrat a la Biblioteca Font de la Mina va permetre plantejar 42 propostes per als partits polítics presentades en el document ‘Pobles i ciutats sense pobresa ni exclusions’ i agrupades en 7 grans bocs: intensificar la col·laboració amb el Tercer Sector Social, preservar la cohesió i la inclusió socials, desenvolupar els serveis socials municipals, garantir el dret a l’habitatge, reactivar l’ocupació, afavorir la plena integració de les persones nouvingudes, impulsar la participació i el compromís de la ciutadania.

14/02/11
Propostes àmbit sociosanitari. Informe ‘Disfuncions entre els àmbits de salut i social’

El febrer de 2011 la Taula del Tercer Sector va presentar l'informe 'Disfuncions entre els àmbits de la salut i social' realitzada per l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de Déu per encàrrec de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Aquest estudi pretén fer propostes d’actuació per a una millor coordinació entre els àmbits d’intervenció social i sanitària, vinculant les entitats del Tercer Sector Social que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social, concretament en els àmbits de les persones amb problemes de salut mental, sense llar i drogodependències.

10/10/10
'Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions'

Pla elaborat pel Departament de Salut al 2010 que recull el conjunt d'accions que cal desplegar des del Govern de la Generalitat els propers anys per tal de millorar la salut mental de les persones addictes a subtàncies.

02/10/10
Propostes Eleccions al Parlament de Catalunya 2010

Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre, la Taula  del Tercer Sector va elaborar, editar i presentar el document “Més i millors polítiques socials”, en el qual feia una valoració de la legislatura 2007-2010, i formulava 35 propostes als partits polítics per a la legislatura següent. Aquest document fou presentat a tots els partits, i debatut en un acte celebrat el 13 de juliol a la seu de l’ONCE Catalunya. Posteriorment la Taula va analitzar el grau d’incorporació de les seves propostes en els programes electorals dels diferents partits, i es va adreçar al nou Govern català per demanar-li que tingui en compte les peticions del nostre sector.

Pàgines