Recursos per entitats

10/12/09
'Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: Propostes de millora en l’atenció social i sanitària a les persones sense sostre amb problemes de salut mental'

Aquest document és fruit del treball de síntesi, consens i priorització entre totes les entitats que conformen la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Sostre (XAPSS).
La seva elaboració s'ha dut a terme en base al treball obtingut de les I Jornades Tècniques de la XAPSS de Barcelona (7 juliol 2009), les quals tractaven sobre la intervenció amb  persones sense sostre i malaltia mental.

10/11/09
'Recomanacions per a la millora de l’atenció social a les persones amb trastorn mental a la ciutat de Barcelona'

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) de l’Ajuntament de Barcelona té com a missió impulsar polítiques i actuacions perquè les persones amb qualsevol tipus de  discapacitat puguin desenvolupar els seus projectes vitals d’una manera autònoma, en igualtat de condicions, i amb respecte a les diferències.

09/07/09
Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Barcelona

Publicació impulsada per la Taula del Tercer Sector i l’Ajuntament de Barcelona i realitzat per l’Observatori del Tercer Sector (OTS). Exposa les principals característiques, la getsió i el funcionament de les entitats socials a la ciutat de Barcelona. També explica quina relació existeix entre el tercer Sector Social Barceloní i altres agents.

20/01/09
'Salud mental y medios de comunicación. Guía de estilo'

Per oferir un apropament real de la malaltia mental, la confederació FEAFES va publicar al 2003 la primera guia d'estil 'Salut Mental y Medios de Comunicación’. La present edició actualitza dades, revisa definicions i preten apropar les noves perspectives i normatives que s'han obert durant aquest temps.

01/02/08
Propostes Eleccions Generals 2008

La Taula del Tercer Sector va presentar un document als partits polítics durant els mesos previs a les eleccions generals del 2008. El document incloïa les següents propostes adreçades als partits polítics: impulsar un gran pacte i un pla per la inclusió social, un pla de suport i reconeixement al Tercer Sector Social, la reforma del sistema del 0’7 % de l’IRPF, la reforma de la Llei de subvencions i la millora del tracte fiscal a les entitats socials. La Taula del Tercer Sector va mantenir diverses reunions amb els grups polítics que tenien representació al Congrés de Diputats.

Pàgines