Recursos per entitats

17/12/19
Baròmetre del Tercer Sector Social 2019

La Taula del Tercer Sector ha presentat el Baròmetre 2019 als diferents territoris. Aquest any l’estudi aprofundeix en la relació entre el tercer sector social i el món local en l’àmbit territorial. Per això, i com a novetat, aquest any es disposa d’un informe personalitzat per a cadascun dels territoris: comarques de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Catalunya Central.

30/04/19
Compromís local per garantir els drets socials

Amb motiu de les eleccions municipals del 26 de maig del 2019 la Taula del Tercer Sector ha elaborat el document ‘Compromís local per garantir els drets socials’, que compta amb 87 propostes de les entitats socials per eradicar la pobresa i les desigualtats socials i per aconseguir uns municipis més inclusius i que promoguin la igualtat d’oportunitats.

05/09/15
Nota de premsa - La Taula del Tercer Sector fa una crida a ampliar la solidaritat de la societat i les institucions catalanes amb els refugiats que fugen dels conflictes armats del Pròxim Orient

Expressa la seva satisfacció pels Ajuntaments i entitats del Tercer Sector que ja s’estan mobilitzant per oferir acollida als refugiats i està convençuda de la utilitat d’aquesta mobilització.

12/11/14
Nota de premsa - La Taula del Tercer Sector presenta un plec de propostes per evitar situacions d’exclusió en l’atenció sanitària

La Taula del Tercer Sector fa públic aquest informe quan es compleixen 2 anys de l’entrada en vigor del ‘Real Decret Llei 16/2012 de mesures urgents per Garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions’. Per a la Taula del Tercer Sector el dret a la salut és un dret humà fonamental, amb independència a la situació administrativa de la persona, que està reconegut en nombroses normes nacionals i internacionals.

12/11/14
Informe 'Informe sobre el dret a l’accés al Sistema públic de Salut per part de les persones estrangeres immigrades a Catalunya’

L’informe denuncia que com a conseqüència de l’entrada en vigor del RD Llei 16/2012, de 20 d’abril del 2012, certs col·lectius queden sense cap tipus d’assistència sanitària a Catalunya i a Espanya. Ja que la salut s’ha d’entendre com un dret individual amb un clar component col·lectiu, públic i comunitari, l’aplicació del RD Llei és un retrocés en la protecció i garantia de drets fonamentals amb un impacte molt negatiu en la població per les conseqüències que pot tenir en la salut i benestar de les persones. L’informe sosté que aquest Reial Decret vulnera el principi d’equitat que fins ara guiava les polítiques de salut a Espanya, i que impedia la discriminació com una manera de prevenir les desigualtats socials en salut.

Pàgines