Recursos per entitats

09/10/10
'Model d'Atenció a Persones Sense Llar'

Aquest és un document en format de catàleg dels serveis i equipaments per la detecció, el tractament, l'acollidai atenció bàsica de les persones sense llar.

02/10/10
Propostes Eleccions al Parlament de Catalunya 2010

Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre, la Taula  del Tercer Sector va elaborar, editar i presentar el document “Més i millors polítiques socials”, en el qual feia una valoració de la legislatura 2007-2010, i formulava 35 propostes als partits polítics per a la legislatura següent. Aquest document fou presentat a tots els partits, i debatut en un acte celebrat el 13 de juliol a la seu de l’ONCE Catalunya. Posteriorment la Taula va analitzar el grau d’incorporació de les seves propostes en els programes electorals dels diferents partits, i es va adreçar al nou Govern català per demanar-li que tingui en compte les peticions del nostre sector.

20/11/09
'Les persones en situació de sense llar de Barcelona: perfils, estat de salut i atenció sanitària'

Utilitzant l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), i gràcies a la col·laboració de les  sis-centes onze persones en situació de sense llar enquestades per a la realització d’aquest informe, s'ha pogut conèixer i analitzar tres àmbits de la seva salut –l’estat de  salut real o morbiditat, la percepció que tenen d’aquest estat de salut i l’atenció sanitària  que reben– per constatar que cap coincideix: les persones en situació de sense llar  consideren que estan millor de salut del que estan en realitat, i reben una atenció per sota de la que necessiten.

13/10/09
'Informe de la Jornada Tècnica: Salut Mental i Persones Sense Sostre'

Des de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Sostre es va impulsar l’organització de la Jornada tècnica “Salut mental i persones sense sostre”. Aquesta jornada buscava conèixer i analitzar la situació actual i plantejar estratègies de futur.

09/07/09
Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Barcelona

Publicació impulsada per la Taula del Tercer Sector i l’Ajuntament de Barcelona i realitzat per l’Observatori del Tercer Sector (OTS). Exposa les principals característiques, la getsió i el funcionament de les entitats socials a la ciutat de Barcelona. També explica quina relació existeix entre el tercer Sector Social Barceloní i altres agents.

Pàgines