Recursos per entitats

30/06/15
Informe 'Más solas que nunca'

Informe sobre la pobresa infantil en famílies monoparentals.

01/06/15
Informe 'Infància, pobresa i crisi econòmica'

Pretén aprofundir el coneixement dels efectes de la crisi en la situació de la infància. Els resultats que es presenten, a més a més, són una guia valuosa per dissenyar polítiques d’atenció a la infància que permetin atenuar aquests efectes de la manera més eficient possible. Així contribuirem no tan sols a millorar la situació dels nens i nenes del nostre país, sinó a oferir-los més i millors oportunitats de futur.

13/01/15
Dossier 'Joves extutelats. El repte d'emancipar-se avui'

En el dossier Sector s’hi alerta que el marc legal de l’Estat i de la majoria de Comunitats Autònomes no contempla específicament el suport als joves extutelats, la qual cosa suposa que els joves que han estat tutelats puguin veure’s desprotegits legalment en complir la majoria d’edat. Actualment hi ha més de 30.000 infants i joves tutelats i més de 5.000 joves extutelats arreu de l’Estat.

13/01/15
Nota de premsa - Les entitats socials catalanes posen de manifest la necessitat de continuar avançant en la igualtat d’oportunitats i drets dels joves extutelats

Els joves extutelats per l’Administració es troben en una situació de molta més vulnerabilitat que la major part del jovent als 18 anys.

28/10/14
Informe ' Los niños de la recesión. El impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos'

Informe d'Unicef sobre la pobresa infantil en els paisos rics.

Pàgines