Recursos per entitats

13/01/15
Dossier 'Joves extutelats. El repte d'emancipar-se avui'

En el dossier Sector s’hi alerta que el marc legal de l’Estat i de la majoria de Comunitats Autònomes no contempla específicament el suport als joves extutelats, la qual cosa suposa que els joves que han estat tutelats puguin veure’s desprotegits legalment en complir la majoria d’edat. Actualment hi ha més de 30.000 infants i joves tutelats i més de 5.000 joves extutelats arreu de l’Estat.

13/01/15
Nota de premsa - Les entitats socials catalanes posen de manifest la necessitat de continuar avançant en la igualtat d’oportunitats i drets dels joves extutelats

Els joves extutelats per l’Administració es troben en una situació de molta més vulnerabilitat que la major part del jovent als 18 anys.

28/10/14
Informe ' Los niños de la recesión. El impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos'

Informe d'Unicef sobre la pobresa infantil en els paisos rics.

28/10/14
Informe 'Mesures contra la pobresa infantil: Prestació per a famílies amb infants en situació de pobresa'

En aquest article proposem desenvolupar una política de transferència condicionada a renda de 100 euros mensuals per fill, entre els 0 i els 17 anys d’edat, per a totes les famílies que viuen per sota el llindar de la pobresa moderada, això és, amb uns ingressos equivalents inferiors a 9.422,6 euros anuals (que, per a una llar amb dos adults i dos menors equivalen a 19.787,5 euros anuals).

08/10/14
Informe 'La infancia en España 2014'

El valor social de los niños: hacia un Pacto de Estado por la Infancia.

Pàgines