Recursos per entitats

09/07/09
Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Barcelona

Publicació impulsada per la Taula del Tercer Sector i l’Ajuntament de Barcelona i realitzat per l’Observatori del Tercer Sector (OTS). Exposa les principals característiques, la getsió i el funcionament de les entitats socials a la ciutat de Barcelona. També explica quina relació existeix entre el tercer Sector Social Barceloní i altres agents.

10/11/08
'Conmemoración de los 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño'

El 20 de novembre de 2009, la comunitat mundial celebrarà el vintè aniversari de l'adopció de la Convenció sobre els Drets del Nen per part de l'Assemblea General de les Nacions Unides. En aquest document excepcional es perfilen les normes universals  relatives a l'atenció, el tractament i la protecció de totes les persones menors de 18 anys. És el tractat sobre drets humans més àmpliament reconegut de la història,  ratificat actualment per 193 Estats.

01/02/08
Propostes Eleccions Generals 2008

La Taula del Tercer Sector va presentar un document als partits polítics durant els mesos previs a les eleccions generals del 2008. El document incloïa les següents propostes adreçades als partits polítics: impulsar un gran pacte i un pla per la inclusió social, un pla de suport i reconeixement al Tercer Sector Social, la reforma del sistema del 0’7 % de l’IRPF, la reforma de la Llei de subvencions i la millora del tracte fiscal a les entitats socials. La Taula del Tercer Sector va mantenir diverses reunions amb els grups polítics que tenien representació al Congrés de Diputats.

20/11/89
'Convenció sobre els drets dels infants'

Declaració els acords de la Convenció de 1989 sobre els Drets dels Infants organitzada per les Nacions Unides.

13/05/86
Carta dels Drets dels Nens Hospitalitzats

Pàgines