Recursos per entitats

02/06/14
'La Ventafocs pagarà impostos'

El sociòleg Marí-Klose crida a defensar la inversió contra la pobresa infantil en temes de productivitat i cohesió social futures.

24/05/14
Article 'Infància i les europees'

Els europeus acudirem demà a les urnes per a triar un nou Parlament. Cada dia sentim i llegim noves propostes dels candidats a aquestes eleccions europees però sentim molt poc que parlin de la infància. Jaume Clupés, President de la Federació d'Entiats d'Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència (Fedaia)

23/05/14
''Ojeando' a niños sin recursos'

La campaña, dirigida a niños de tres a cinco años sin recursos, quiere prevenir, a través de la detención precoz, patologías que pueden desarrollar cuando crezcan.

22/05/14
Informe 'Reptes per a la infància a la Catalunya actual'

Anàlisi, debat i propostes de la Plataforma d’infància de Catalunya. El document pretén analitzar, reflexionar i debatre entorn diferents temes i àmbits d'actuació vers la infància mitjançant una aproximació al marc legal i la situació actual i apuntar diferents propostes per cada un dels àmbits analitzat.

21/05/14
'Hi ha retallades que un país no es pot permetre'

Entrevista a Daniel Juan, membre de la junta directiva de la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència (Fedaia).

Pàgines