Recursos per entitats

02/07/13
Cimera Anual amb el M.H. President de la Generalitat de Catalunya

Plec de les 12 propostes d'actuació presentades al President de la Generalitat en l'acte de la cimera anual. Les propostes de la Taula del Tercer Sector se centren en temes com la  Renda Mínima d’Inserció, la llei de la Dependència, els Centres Especials de Treball, les  polítiques d’accés a l’habitatge, l’atur juvenil o les beques escolars, entre altres.

26/05/13
'La confidencialidad en los Servicios Sociales'

Primera entrega de la serie 'Ética y Servicios Sociales' que edita la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de Asturias.

31/12/12
'Capital Humano: La flexibilidad laboral de los jóvenes y sus empleos'

Aquest quadern es centra en l'analisi de les facetes de flexibilitat laboral dels llocs de treball ocupats per joves així com de les preferències i resistències d'aquests davant les diferents maneres de ser flexible.

30/12/12
'Capital Humano: Jóvenes i estudios: Relación con su situación laboral'

Estudi realitzat per Compromiso Social Bancaja i Ivie on s'analitza la relació entre el nivell d'estudis dels joves i la seva participació en el mercat laboral, la seva provabilitat d'ocupació o l'accés a sous més elevats.

20/11/12
Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España (2012)

L'Anuari del Tercer Sector d'Acció Social d'Espanya 2012 està publicat per la Fundació Luis Vives. Aquesta publicació ofereix les dades més rellevants del sector en relació al tipus d'entitats, volum d'ingressos, camps d'actuació, recursos humans, finançament... del Tercer Sector Social a Espanya.

Pàgines