Recursos per entitats

25/10/12
Propostes eleccions autonòmiques 25 de novembre 2012 'Prioritzar la inversió social'

La Taula del Tercer Sector va fer públic hel document ‘Prioritzar la inversió social’, que inclou una valoració de legislatura 2012-2012, i una trentena de propostes adreçades als partits polítics en vistes eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012. El document inclou propostes encaminades a millorar tant les polítiques socials com la relació de les Administracions amb el Tercer Sector.

03/05/12
'Impacto de la reforma de la asistencia sanitaria en España sobre la cobertura pública y universal'

L’Associació Salut i Família juntament amb l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya va publicar al maig de 2012 aquest informe on alertava als decisors polítics i a les organitzacions sanitàries i socials sobre les conseqüències d’aquesta reforma restrictiva pels col·lectius de població més vulnerables i en els drets bàsics.

06/04/12
Propostes d’actuació per a una millor coordinació entre els àmbits d’acció social i salut amb persones en situació de sense llar, problemes de drogodependències o problemes de salut mental. La perspectiva dels professionals de la salut.

Aquest informe és fruit del seminari "Coordinació entre el àmbits d’acció social i de salut", per debatre amb professionals de la Salut els dèficits actuals en la coordinació entre aquests dos àmbits en tres col.lectius: les persones sense sostre, amb malaltia mental i les drogodependents. El seminari era la continuació d’un estudi dut a terme per la Taula del Tercer Sector l’any 2011 sobre aquesta temàtica a partir d’entrevistes a professionals de l’àmbit de l’acció social. Com en l’estudi inicial, la coordinació d’aquest nou seminari va ser encarregada a la Fundació Sant Joan de Déu.

15/12/11
'Libro blanco de la coordinación sociosanitaria en España'

Aquest llibre blanc elaborat pel Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad preten posar sobre la taula reflexions i recomanacions perquè ha arribat el moment d'aprofitar la complementarietat d'ambdos sistemes, articulant-los en xarxa per satisfer de manera correcta les circumstàncies que envolten a la persona i que limiten el seu ple desenvolupament.

20/10/11
Propostes eleccions generals 2011 - 'Preservar la cohesió social'

La Taula del Tercer Sector publica el document ‘Preservar la cohesió social’ on es recullen 25 propostes adreçades als partits polítics perquè les puguin incloure en els seus programes electorals de les  eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Les propostes corresponen a matèries de competència estatal en relació a les polítiques socials, econòmiques, d’ocupació i d’habitatge.

Pàgines