Recursos per entitats

08/10/11
Anuari 2011 del Tercer Sector de Catalunya

L’Anuari 2011 del Tercer Sector Social, amb un enfocament qualitatiu, presenta els principals reptes de les organitzacions socials catalanes en el moment present: prioritzar els camps d’actuació per afrontar la limitació de recursos, reforçar el treball en xarxa, augmentar la implicació de la base social, integrar nous perfils de voluntariat, consolidar el desenvolupament professional dels equips, mostrar el valor afegit del sector, consolidar la vertebració i millorar la relació amb l’Administració i els altres agents socials.

06/06/11
Propostes als pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va presentar un document on analitza els pressupostos 2011 de la Generalitat de Catalunya. Aquest document presenta 11 propostes d'esmenes adreçades als grups parlamentaris. El document se centra en els programes més socials dels pressupostos, que abasten fins a 6 departaments diferents. Entre les esmenes presentades n’hi ha referents a l’ajut d’infants a càrrec, dependència moderada, ajuts a persones amb discapacitat, Renda Mínima d’Inserció, ajuts de lloguer, salut mental i addiccions, beques de menjador.... El document també fa una anàlisi exhaustiva del pressupost de Benestar i Família.

10/05/11
Propostes Eleccions municipals 2011

El 2 de maig de 2011 la Taula del Tercer Sector va presentar davant als partits polítics el document ‘Pobles i ciutats sense pobresa ni exclusions’ en vistes a les eleccions municipals del 22 de maig.

L’acte-debat celebrat a la Biblioteca Font de la Mina va permetre plantejar 42 propostes per als partits polítics presentades en el document ‘Pobles i ciutats sense pobresa ni exclusions’ i agrupades en 7 grans bocs: intensificar la col·laboració amb el Tercer Sector Social, preservar la cohesió i la inclusió socials, desenvolupar els serveis socials municipals, garantir el dret a l’habitatge, reactivar l’ocupació, afavorir la plena integració de les persones nouvingudes, impulsar la participació i el compromís de la ciutadania.

14/02/11
Propostes àmbit sociosanitari. Informe ‘Disfuncions entre els àmbits de salut i social’

El febrer de 2011 la Taula del Tercer Sector va presentar l'informe 'Disfuncions entre els àmbits de la salut i social' realitzada per l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de Déu per encàrrec de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Aquest estudi pretén fer propostes d’actuació per a una millor coordinació entre els àmbits d’intervenció social i sanitària, vinculant les entitats del Tercer Sector Social que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social, concretament en els àmbits de les persones amb problemes de salut mental, sense llar i drogodependències.

17/01/11
Propostes per a la millora del desplegament de la LAPAD

La Taula del Tercer Sector va presentar al juliol del 2011, 40 propostes per millorar l’aplicació i el desplegament de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les persones en situació de dependència, coneguda com a ‘Llei de dependència’. Les propostes presentades van adreçades al govern català i a les diverses administracions que tenen competències en el desplegament de la Llei a Catalunya.

Pàgines