Recursos per entitats

02/10/10
Propostes Eleccions al Parlament de Catalunya 2010

Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre, la Taula  del Tercer Sector va elaborar, editar i presentar el document “Més i millors polítiques socials”, en el qual feia una valoració de la legislatura 2007-2010, i formulava 35 propostes als partits polítics per a la legislatura següent. Aquest document fou presentat a tots els partits, i debatut en un acte celebrat el 13 de juliol a la seu de l’ONCE Catalunya. Posteriorment la Taula va analitzar el grau d’incorporació de les seves propostes en els programes electorals dels diferents partits, i es va adreçar al nou Govern català per demanar-li que tingui en compte les peticions del nostre sector.

18/09/10
'¿Por qué el sistema de salud necesita la coordinación sociosanitaria?'

Informe d'Antares Consulting on s'exposa l'impacte de l'ús inadequat dels serveis hospitalaris d'aguts i dels serveis d'atenció primària en salut.

01/09/10
Quaderns d’acció social i ciutadania: "Reptes per a la protecció social a la Catalunya del 2030"
26/05/10
'Un marc legislatiu de serveis socials'

Document de varis autors on s'analitza, es reflexiona i es valora l'evolució de la legislació de serveis socials en l'etapa democràtica i, especialment, sobre la situació actual generada a partir de les noves lleis que introdueixen canvis substantius.

09/03/10
'Claves para la contrucción del espacio sociosanitario en España'

Estudi realitzat per Antares Consulting, consultoria especialitzada en serveis de salut, ciències de la vida i serveis socials i sociosanitaris. El document és una reflexió basada en l'experiència i coneixement acomulat.

Pàgines