Recursos per entitats

10/10/09
'La importancia de las ideas en el cambio de paradigma: aplicación a las políticas de servicios sociales y asistencia social en España 1982-2008'

Estudi de les continuitats i canvis en les polítiques autonòmiques de serveis socials, RMI i plans autonòmics d'inclusió social entre 1982-2008.

10/09/09
'El nou marc legislatiu dels serveis socials'

Document que explica el nou marc legislatiu dels serveis socials elaborat per Toni Vilà per encarrec de la diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Badalona.

09/07/09
Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Barcelona

Publicació impulsada per la Taula del Tercer Sector i l’Ajuntament de Barcelona i realitzat per l’Observatori del Tercer Sector (OTS). Exposa les principals característiques, la getsió i el funcionament de les entitats socials a la ciutat de Barcelona. També explica quina relació existeix entre el tercer Sector Social Barceloní i altres agents.

14/01/09
'Tendencias de la nueva legislación de servicios sociales'

Informe realitzat per Antoni Vilà per encàrrec d'EAPN-ES el qual té l'objectiu d'analitzar la nova legislació de serveis socials amb la finalitat d'identificar les principals tendències que s'observen pel futur d'aquest sector.

01/02/08
Propostes Eleccions Generals 2008

La Taula del Tercer Sector va presentar un document als partits polítics durant els mesos previs a les eleccions generals del 2008. El document incloïa les següents propostes adreçades als partits polítics: impulsar un gran pacte i un pla per la inclusió social, un pla de suport i reconeixement al Tercer Sector Social, la reforma del sistema del 0’7 % de l’IRPF, la reforma de la Llei de subvencions i la millora del tracte fiscal a les entitats socials. La Taula del Tercer Sector va mantenir diverses reunions amb els grups polítics que tenien representació al Congrés de Diputats.

Pàgines