Recursos per entitats

17/01/11
Propostes per a la millora del desplegament de la LAPAD

La Taula del Tercer Sector va presentar al juliol del 2011, 40 propostes per millorar l’aplicació i el desplegament de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les persones en situació de dependència, coneguda com a ‘Llei de dependència’. Les propostes presentades van adreçades al govern català i a les diverses administracions que tenen competències en el desplegament de la Llei a Catalunya.

15/12/10
'Llei de dependència: lectura fàcil'

Aquesta publicació és una adaptació a Lectura Fàcil de la Llei 39/2006, de 14 de desembre,  de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

02/10/10
Propostes Eleccions al Parlament de Catalunya 2010

Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre, la Taula  del Tercer Sector va elaborar, editar i presentar el document “Més i millors polítiques socials”, en el qual feia una valoració de la legislatura 2007-2010, i formulava 35 propostes als partits polítics per a la legislatura següent. Aquest document fou presentat a tots els partits, i debatut en un acte celebrat el 13 de juliol a la seu de l’ONCE Catalunya. Posteriorment la Taula va analitzar el grau d’incorporació de les seves propostes en els programes electorals dels diferents partits, i es va adreçar al nou Govern català per demanar-li que tingui en compte les peticions del nostre sector.

18/09/09
'Informe final para la evaluación del desarrollo y efectiva aplicación de la ley de autonomía personal'

Informe final del grup d'experts per l'avaluació del desenvolupament i efectiva aplicació de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

01/09/09
'Informe final del desarrollo y aplicación de la ley de Autonomía personal'

Informe que presenta una valoració global en diferents aspectes clau i ofereix al final un resum executiu dels principal punts analitzats.

Pàgines