Recursos per entitats

09/07/09
Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Barcelona

Publicació impulsada per la Taula del Tercer Sector i l’Ajuntament de Barcelona i realitzat per l’Observatori del Tercer Sector (OTS). Exposa les principals característiques, la getsió i el funcionament de les entitats socials a la ciutat de Barcelona. També explica quina relació existeix entre el tercer Sector Social Barceloní i altres agents.

02/05/08
'Informe sobre les necessitats de cura i atenció a les persones en situació de dependència'

Estudi del CTESC que pot ser una eina útil en la previsió i planificació dels recursos necessaris per satisfer la demanda de cures que s'ha centrat en el desenvolupament de la previsió de demanda futura de tres serveis concrets, a partir dels models estadístics  elaborats per l’Institut Cerdà.

01/02/08
Propostes Eleccions Generals 2008

La Taula del Tercer Sector va presentar un document als partits polítics durant els mesos previs a les eleccions generals del 2008. El document incloïa les següents propostes adreçades als partits polítics: impulsar un gran pacte i un pla per la inclusió social, un pla de suport i reconeixement al Tercer Sector Social, la reforma del sistema del 0’7 % de l’IRPF, la reforma de la Llei de subvencions i la millora del tracte fiscal a les entitats socials. La Taula del Tercer Sector va mantenir diverses reunions amb els grups polítics que tenien representació al Congrés de Diputats.

07/07/07
'La implantación y la gestión del sistema de atención a las personas con dependencia en España: las necesidades de los ciudadanos'

Document que vol presentar la importància d'un desenvolupament adequat de la Lleu de Dependència i d'una gestió eficaç de la implantació del Sistema d'Autonomía i Atenció a la Dependència que defensi l'equitat i cohesió territorial i la qualitat dels serveis.

15/12/06
'Ley de Dependencia'

Document Llei publicat al BOE el 15 de desembre de 2006 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promocióo de Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Pàgines