Recursos per entitats

17/06/15
Informe 'Emergència Habitacional a Catalunya'

Informe que aborda l'impacte de crisi hipotecària en el dret a la salut i els drets dels infants.

16/01/15
Informe 'Reflexions i propostes en matèria de política social d'habitatge'

És aquest un document de reflexió i propostes en matèria d’habitatge social i, per tant, circumscriu les seves consideracions a aquest àmbit de la política d’habitatge, l’abast de la qual és, òbviament, molt més ampli i complex. D’altra banda, el document centra el seu enfocament en les problemàtiques socials més punyents del moment actual i no aborda, en conseqüència, el que es podrien anomenar estratègies estructurals i a mitjà i llarg termini de la política d’habitatge.

18/12/14
Article 'Pobresa energètica: inadmissible i evitable'

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras sosté que "Cal, doncs, compromís de les Administracions, i coordinació i voluntat de tots els agents implicats per no allargar més aquesta situació. La pobresa energètica és un problema creixent que té conseqüències sobre el comfort i el benestar de les persones."

16/12/14
Nota de premsa - La Taula del Tercer Sector impulsa la nova Fundació Hàbitat 3, gestora d’Habitatge Social del Tercer Sector Social de Catalunya

Hàbitat3 pretén captar habitatges buits per poder destinar-los a persones i famílies en risc d’exclusió.

14/11/14
Nota de premsa - La Taula del Tercer Sector i l’Ajuntament de Barcelona signen un conveni per captar 200 pisos buits de propietaris particulars per destinar-los a lloguer social

L’acord signat avui consisteix en la captació de 200 habitatges del mercat privat per a destinar-los a lloguer social, per un import que els Serveis Socials i les organitzacions del Tercer Sector decideixin que les persones que tinguin aquesta  necessitat puguin pagar. En el cas que en els habitatges calgui realitzar-hi obres de rehabilitació aquestes es realitzaran amb càrrec al programa, i seran realitzades per entitats socials de la ciutat dedicades a la inserció socio-laboral de col·lectius en risc. S’estima que la rehabilitació i el manteniment d’aquests 200 habitatges donarà feina a més de 300 persones d’aquests col·lectius, una part de les quals seran els propis usuaris d’aquests 200 habitatges.

Pàgines