Recursos per entitats

01/12/12
'Vivienda y comunidad gitanas: orientaciones estratégicas'

El marc estratègic de la vivenda, la Fundació Secretariado Gitano presenta aquest estudi on expressa que vivenda i hàbitat juguen un paper central en els processos d’exclusió/inclusió social dels grups i les persones més desfavorides.

20/11/12
Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España (2012)

L'Anuari del Tercer Sector d'Acció Social d'Espanya 2012 està publicat per la Fundació Luis Vives. Aquesta publicació ofereix les dades més rellevants del sector en relació al tipus d'entitats, volum d'ingressos, camps d'actuació, recursos humans, finançament... del Tercer Sector Social a Espanya.

12/11/12
'Decreto-ley: Medidas urgentes de protección a los deudores hipotecarios'

Disposicions generals del Reial Decret-llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris.

25/10/12
Propostes eleccions autonòmiques 25 de novembre 2012 'Prioritzar la inversió social'

La Taula del Tercer Sector va fer públic hel document ‘Prioritzar la inversió social’, que inclou una valoració de legislatura 2012-2012, i una trentena de propostes adreçades als partits polítics en vistes eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012. El document inclou propostes encaminades a millorar tant les polítiques socials com la relació de les Administracions amb el Tercer Sector.

17/07/12
'Dret a l'habitatge: noves solucions, noves polítiques'

Resum dels continguts i les propostes finals de la jornada 'Dret a l'habitatge: noves polítiques, noves solucions' celebrada el 12 de juny de 2012, organitzada per la Taula del Tercer Sector.

Pàgines