Recursos per entitats

09/06/14
'Las familias que cobran rentas de inserción se han duplicado desde 2007'

Entidades sociales piden actualizar la prestación a la nueva realidad de la crisis.

14/05/14
Article 'Els que han de gestionar la misèria'

La pèrdua de drets genera noves necessitats i, ocupats amb les emergències, repartint entrepans, podem oblidar que el llistó d’exigència ha de ser més amunt. Carles Capdevila.

14/05/14
'La reforma de la renda mínima, una necessitat improrrogable'

En la presentació de l’estudi "Nova pobresa i rendes mínimes d’inserció", Guiteras va denunciar la “desprotecció social de la pobresa clàssica i sobretot de la nova pobresa”, i va reclamar una reforma que inclogui “incrementar la despesa”.

13/05/14
Dossier 'Nova pobresa i renda mínima d'inserció'

L’informe analitza la ineficiència actual del sistema de RMI vigent a Catalunya davant la irrupció d’una nova pobresa amb la crisi econòmica, i proposa que la RMI sigui l’embrió d’un nou mecanisme de garantia i complement de rendes a Catalunya que doni resposta a la situació de desprotecció social que afecta milers de famílies.

30/01/14
'Decret Llei de la Renda Mínima d'Inserció'

Decret 384/2011, de 30 d'agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'agost del 2011.

Pàgines