Recursos per entitats

15/04/13
'Informe INSOCAT per la millora de l'acció social: Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu'

La federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) posa al servei de les entitats membres, el tercer sector social i tots els agents interessats un document amb informació seleccionada que permeti actuar partint del coneixement de la realitat socioeconòmica en què ens trobem.

20/11/12
Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España (2012)

L'Anuari del Tercer Sector d'Acció Social d'Espanya 2012 està publicat per la Fundació Luis Vives. Aquesta publicació ofereix les dades més rellevants del sector en relació al tipus d'entitats, volum d'ingressos, camps d'actuació, recursos humans, finançament... del Tercer Sector Social a Espanya.

25/10/12
Propostes eleccions autonòmiques 25 de novembre 2012 'Prioritzar la inversió social'

La Taula del Tercer Sector va fer públic hel document ‘Prioritzar la inversió social’, que inclou una valoració de legislatura 2012-2012, i una trentena de propostes adreçades als partits polítics en vistes eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012. El document inclou propostes encaminades a millorar tant les polítiques socials com la relació de les Administracions amb el Tercer Sector.

09/07/12
'Iniciativa Legislativa Popular per la Renda Mínima Garantida de Ciutadania'

Text definitiu de la Legislativa Popular per la Renda Mínima Garantida de les Persones.

15/06/12
La renda bàsica: preguntes i respostes més freqüents

La situació de crisi actual ha tornat a posar de manifest la necessitat d'implementar una renda bàsica de ciutadania. Aquest dossier pretén explicar, de manera resumida, què és i quines millores podria comportar l'aplicació d'aquesta proposta a la nostra societat.

Pàgines