Recursos per entitats

15/05/12
'Síntesi de les propostes per a la nova llei de la renda Mínima d'Inserció'

Document que recull la síntesi de les 15 propostes elaborades per ECAS per la millora de la llei de la RMI.

14/05/12
'Reducción de la pobreza: ¿Romperán su promesa los estados miembro?'

Aquest número de la revista AntiPobreza sobre el futur del Fons Estructurals explica la història de com els Estats membre estan predisposats a trencar la promesa que van fer quan van acordar l'objectiu de pobresa de la UE.
 

05/05/12
'Informe de rendas mínimas de inserción 2011'

L'informe anual de rendes mínimes d'inserció 2011 recopila les principals dades de la gestió de les prestacions d'aquestes rendes de totes les comunitats autònomes d'Espanya i de les ciutats de Ceuta i Melilla.

29/12/11
'Crisis económica e inserción laboral de los jóvenes: Resultados del Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes'

Estudi de camp realitzat per Compromiso Social Bancaja y Ivie sobre els joves i la seva inserció laboral en mig de la crisi econòmica.

20/10/11
Propostes eleccions generals 2011 - 'Preservar la cohesió social'

La Taula del Tercer Sector publica el document ‘Preservar la cohesió social’ on es recullen 25 propostes adreçades als partits polítics perquè les puguin incloure en els seus programes electorals de les  eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Les propostes corresponen a matèries de competència estatal en relació a les polítiques socials, econòmiques, d’ocupació i d’habitatge.

Pàgines