Recursos per entitats

08/10/11
Anuari 2011 del Tercer Sector de Catalunya

L’Anuari 2011 del Tercer Sector Social, amb un enfocament qualitatiu, presenta els principals reptes de les organitzacions socials catalanes en el moment present: prioritzar els camps d’actuació per afrontar la limitació de recursos, reforçar el treball en xarxa, augmentar la implicació de la base social, integrar nous perfils de voluntariat, consolidar el desenvolupament professional dels equips, mostrar el valor afegit del sector, consolidar la vertebració i millorar la relació amb l’Administració i els altres agents socials.

13/09/11
'Present i futur de la Renda Mínima d'Inserció'

La necessitat d’una reforma del programa de l'RMI no és una qüestió nova. Des de fa molt de temps tots els agents implicats compartien la conveniència i la importància d’un canvi del model i de les seves metodologies, per adaptar-los a les noves necessitats socials. Aquest dossier pretén contextualitzar el present i futur de la Renda Mínima d'Inserció.

12/09/11
'Informe per a la millora del programa de la Renda Mínima d'Inserció i la creació de nous recursos contra la pobresa i exclusió social'

Informe elaborat per ECAS sobre la millora de la RMI.

07/09/11
'Reflexions al voltant del programa de Renda Mínima d'Inserció'

Relfexions del programa de la RMI elaborat per ECAS.

11/07/11
'Dictamen sobre el projecte de Decret de la Llei de la renda mínima d'inserció'

Dictamen 6.2011 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció.

Pàgines