Recursos per entitats

12/09/11
'Informe per a la millora del programa de la Renda Mínima d'Inserció i la creació de nous recursos contra la pobresa i exclusió social'

Informe elaborat per ECAS sobre la millora de la RMI.

07/09/11
'Reflexions al voltant del programa de Renda Mínima d'Inserció'

Relfexions del programa de la RMI elaborat per ECAS.

11/07/11
'Dictamen sobre el projecte de Decret de la Llei de la renda mínima d'inserció'

Dictamen 6.2011 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció.

06/07/11
'Cáritas ante la crisis: VI Informe sobre las demandas atendidas 2010'

Aquest informe és un recull de constatacions realitzades per agents d'acció social de 59 Cáritas Diocesanes que constitueixen una mostra representativa de la totalitat del terriori. L0informe recull informació quantitativa i qualitativa.

06/06/11
Propostes als pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2011

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va presentar un document on analitza els pressupostos 2011 de la Generalitat de Catalunya. Aquest document presenta 11 propostes d'esmenes adreçades als grups parlamentaris. El document se centra en els programes més socials dels pressupostos, que abasten fins a 6 departaments diferents. Entre les esmenes presentades n’hi ha referents a l’ajut d’infants a càrrec, dependència moderada, ajuts a persones amb discapacitat, Renda Mínima d’Inserció, ajuts de lloguer, salut mental i addiccions, beques de menjador.... El document també fa una anàlisi exhaustiva del pressupost de Benestar i Família.

Pàgines