Recursos per entitats

27/07/15
Article 'Contribució social del turisme'

Des de la Taula del Tercer Sector defensem la modificació de la llei de la taxa turística que està tramitant el Parlament, per incrementar-ne el seu import, en mig euro o fins i tot més, i per permetre destinar aquests ingressos addicionals a corregir els efectes negatius del turisme i a reforçar la seva contribució al progrés social. Signat per Oriol Illa, president de la Taula del Tercer Sector.

07/07/15
Dossier 'La reinserció postpenitenciària, una terra de ningú'

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha reclamat avui que el Govern català creï i posi en marxa un Pla Interdepartamental per a l’atenció als exreclusos. La Taula del Tercer Sector considera que no són suficients els recursos ordinaris ja existents (d'ocupació, serveis socials, sanitat, habitatge, educació, etc.), sinó que Catalunya ha de disposar d’un pla específic per a l’acompanyament i el suport a les persones que surten de la presó, a semblança del que fan altres països europeus.

30/06/15
Article 'La prioritat: pobresa i desigualtats'

Article d'Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector.

14/05/15
Informe 'l'informe 'Evolució de la distribució de la renda a Espanya i l’Eurozona amb una aproximació de la situació a Catalunya. 2007-2013'

El Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES) de CCOO de Catalunya ha presentat un informe que analitza la distribució de la renda a Espanya i l’Eurozona amb una aproximació a Catalunya entre els anys 2007 i 2013.

04/05/15
Informe 'Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades'

L’estat del benestar és molt diferent depenent de la zona d’Espanya on es visqui. Un asturià disposa de 3.000 euros més a l’any que un balear i de 1.900 euros més que un català. Dividit per partides, això es tradueix, per exemple, en el fet que la despesa pú- blica que reben els catalans de totes les administracions en sanitat és un 22% inferior a la dels asturians.

Pàgines