Recursos per entitats

05/05/12
'Propuesta de protección de las personas y familias en situación de quiebra economica'

L'"Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales", conscient de la gravetat en la que es troben milers de famílies espanyoles per causa de la crisi econòmica, l'endeutament i l'atur exigeix una actuació urgent i ferma aportant una proposta als poders públics.

05/05/12
'Informe de rendas mínimas de inserción 2011'

L'informe anual de rendes mínimes d'inserció 2011 recopila les principals dades de la gestió de les prestacions d'aquestes rendes de totes les comunitats autònomes d'Espanya i de les ciutats de Ceuta i Melilla.

09/03/12
'Trenta anys de polítiques socials a Catalunya (1980- 2010): inversió pública, Estat del benestar, canvis de model i reptes polítics'

Aquest article considera trenta anys de polítiques socials a Catalunya (1980-2010) a partir de la infància. Això es realitza a partir d’una consideració contextual de l’Estat del benestar a Catalunya i com es configura en relació amb les polítiques d’infància.

09/03/12
'La protecció dels infants i adolescents en situació de risc social i desemparament a Catalunya'

En aquest article es presenta, a grans trets, un breu resum de l’evolució del sistema de protecció social a la infància de Catalunya des de 1980, any en què van arribar les primeres transferències del Govern central i que la Generalitat va poder assumir-ne el lideratge polític de la nova configuració i gestió.

08/03/12
'Crisi i pobresa infantil a Catalunya'

Aquest treball radiografia la pobresa infantil a Catalunya en el context d’adversitat econòmica que estem vivint. Les anàlisis realitzades posen en relleu que Catalunya presenta nivells de pobresa infantil molt alts quan es compara amb altres països europeus, i les tendències que s’apunten en els darrers anys són negatives.

Pàgines