Recursos per entitats

10/01/11
'Informe sobre pobresa i exclusió social a Barcelona'

L’any 2010 va estar designat 'Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social' i el Consell Econòmic i Social de Barcelona es va sumar a l’esdeveniment amb l’elaboració d’aquest informe sobre pobresa i exclusió social a Barcelona.

03/01/11
'Plan nacional de acción para la inclusión social del reino de España 2008-2010'
01/01/11
'Repensar la pobreza: un giro radical en la lucha contra la desigualdad global'

Reflexió sobre la lluita contra la pobresa i sobre com la viuen els afectats per tal de comprendre com funciona en profunditat l’economia dels pobres i quines són les seves motivacions i aspiracions.

01/01/11
'Estrategias profesionales para la inclusión social'

Document que vol ser una eina de suport per els i les professionals del sector social que permeti revisar i reflexionar sobre els models d’intervenció s’utilitzen.

01/01/11
'The measurement of extreme poverty in the European Union'

Estudi que investiga la viabilitat del mesurament de la pobresa extrema a nivell europeu. L'estudi dóna a conèixer les desigualtats entre els països més rics i més pobres de la Unió Europea.

Pàgines