Recursos per entitats

01/01/09
'Guía metodológica de la participación social de las personas en situación de pobreza y exclusión social'

Guia que dóna suport a les entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat. La metodologia que aporta pretén millorar l’eficàcia de les entitats socials en el desenvolupament de la seva missió d’“aconseguir societats sense exclusió social”.

10/12/08
'Informe de la inclusión social en España 2008'

Informe realitzat per la Fundació de Caixa Catalunya amb investigadors del CIIMU on s'analitzen les limitacions del risc de pobresa i la distribució dels riscs d'exclusió al llarg del cicle vital.

20/10/08
'Estudi sobre el nivell de compliment de la Llei d'Integració Social de les Persones amb Discapacitat a la Generalitat'

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) s’ha proposat d'esbrinar fins a quin punt s’estan assolint els objectius de la LISMI. L’objecte d'aquesta investigació és estudiar el grau de compliment de la normativa que regula la integració de treballadors/es amb discapacitat a l’administració pública de la Generalitat de Catalunya.

18/09/08
'Informe de la Inclusió social a Espanya 2008'

En aquest tipus de societats, les noves coordenades de l’exclusió/inclusió social estan  determinades no només per els eixos clàssics sinò també en gran mesura per lògiques de  distribució dels riscos socials al llarg del cicle vital.
Davant aquest nou context, calen noves aproximacions a l’estudi del desavantatge i la vulnerabilitat social en què s’emfatitzin les múltiples dimensions i es capturi el caràcter essencialment dinàmic del fenomen.

04/04/08
'Plans locals d'inclusió social: Guia metodològica'

L'Àrea de Benestar social de Barcelona, juntament amb l’Institut de Govern i Polítiques  Públiques de la UAB, recullen en aquest document una proposta metodològica per a l’elaboració de Plans Locals d’Inclusió Social.
 

Pàgines